X
Latvia.travel mobile app. Your official guide for travelling in Latvia.
Lejuplādēt

Jūs atrodaties šeit

Dabas parks Daugavas loki

Daugavas ielejā posmā no Krāslavas līdz Naujenei dibināts parks, lai saglabātu unikālo un savdabīgo Daugavas vidusteces senielejas ainavu, tās vērtīgos dabas kompleksus, augu un dzīvnieku sugu bioloģisko daudzveidību, kā arī kultūrvēsturiskos pieminekļus.

Dabas parks “Daugavas loki” izveidots, lai saglabātu unikālos dabas kompleksus, dabas, kultūrvēstures vērtības un maz pārveidotās savdabīgās ainavas Daugavas augšteces senlejas Naujenes – Krāslavas posmā. Daugavas loki tiek uzskatīti par senākajiem ielejas veidojumiem Latvijā. Dabas parks "Daugavas loki”, kā daļa no aizsargājamo ainavu apvidus "Augšdaugava”, 2004. gadā atzīts par NATURA 2000 teritoriju, bet 2011.gadā iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. Dabas parka struktūras ass ir Daugava, kas met  gleznainus līkumus.

No upes krastiem paveras plaši ainavu skati. Upe izsenis ir bijusi šīs teritorijas attīstības veicinātāja – tirdzniecības ceļš, tās krastos tika veidotas pilis un apmetnes. Senā, bet mūžam jaunā Daugava ar šķietami rāmo tecējumu gadu tūkstošos paveikusi titānisku darbu, radot unikālu ieleju, kas ikvienam sniedz neaizmirstamus ceļojuma iespaidus.

Izvietojies Daugavas ielejā posmā no Krāslavas R robežas līdz Naujenei 120 km2  platībā. Dibināts 1990. gadā, lai saglabātu unikālo un savdabīgo Daugavas vidusteces senielejas ainavu, tās vērtīgos dabas kompleksus, augu un dzīvnieku sugu bioloģisko daudzveidību, kā arī kultūrvēsturiskos pieminekļus. Raksturīgākā dabas īpatnība ir 8 lieli Daugavas līkumi (iegrauztie meandri), kuru garums sasniedz 4 - 6 km, un to krastos izvietojušās pamatkrasta kraujas. Parka teritorijā atrodami daudzi dabas un kultūrvēsturiskie pieminekļi: Daugavas senleja, Juzefovas muižas parks ar unikālu gravu (Marijas taka), Vecpils pilskalns ar 13.gs. Livonijas ordeņa pilsdrupām, Markovas izziņu taka u.c.

Coordinates:
55.888941, 26.720376
An alternative description

Cena (pieaugušajiem): : 
0.57 €
Maksājuma veids: 
Skaidra nauda

Skolēniem (uzrādot skolēna apliecību) – 0.14 € pers.

Pilna laika studentiem (uzrādot studenta apliecību) un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām uzrādot pensionāra apliecību vai invaliditāti apliecinošu dokumentu) – 0.28 € pers.

Pieaugušajiem – 0.57 € pers.

Ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem – 0.85 € ģimenei

Bērniem līdz 7 gadu vecumam, Naujenes pagasta teritorijā dzīvesvietu deklarējušām trūcīgām personām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pensionāriem, skolēniem (uzrādot dokumentu, kas apliecina deklarēto dzīvesvietu – bezmaksas

(gida pakalpojumi grupai par katru ekskursiju):

"Markovas

izziņu taka” - € 7.11

"Dinaburga – Daugavpils priekštece” – € 7.11

"Slutišķu vecticībnieku sādža” – € 7.11

Ekskursijas jāpiesaka Naujenes novadpētniecības muzejā pa tālruni + 371 65471321

Pēdējo reizi atjaunināts: 
02.05.2015