X
Latvia.travel mobile app. Your official guide for travelling in Latvia.
Lejuplādēt

Jūs atrodaties šeit

Krustkalnu dabas rezervāts

Krustkalnu rezervāts ir viens no 4 dabas rezervātiem Latvijā. Tas izceļas ar mežu daudzveidību, ar pļavām pauguru nogāzēs, kā arī ar kaļķi bagātiem avotiem, kas veido mazus purviņus vai ezeriņus. Īpaša vērtība ir kalcifīlajiem biotopiem un ar tiem saistītajām augu sugām.

Krustkalnu dabas rezervāta platība ir 2915 ha un tas atrodas Madonas novadā. Teritorija ir ļoti pauguraina. Cauri rezervātam tek Svētupe un tās pieteka Niedruška. Rezervātā ietilpst 13 ezeri, no tiem lielākais ir Dreimaņu jeb Svētes ezers, Lielais un Mazais Plencis.

Iepazīsti Krustkalnu dabas rezervātu:

  • apmeklējot Krustkalnu rezervāta dabas taku 2 km garumā,
  • viesojoties Krustkalnu rezervāta informācijas centrā,
  • uzkāpjot Krustkalnu skatu tornī, kura augstums ir 26 metri, kas atrodas pie ceļa Mārciena - Ļaudona [GPS: 56.7333, 26.1359].

Rezervāts, izņemot skatu torni, apmeklējami tikai gida pavadībā. Pieteikšanās 1-3 dienas pirms apmeklējuma. Gids - Guntis Akmentiņš, tel. 26473408.

Dabas daudzveidība

Rezervātā ir daudz avoti, no tiem pazīstamākie ir Krākas avoti Svētes ezera krastā. Tajā ir ļoti tīrs, karbonātiem bagāts ūdens un blakus avotam atrodas arī akmens ar ļoti spēcīgu enerģētiku. Tā ir tik stipra, ka ap šo akmeni koki aug tādā veidā, ka to virsotnes vērstas uz akmens pusi, bet virs paša akmens ir "tīras" debesis - koku nav.

Daudzo saldūdens avotu izplūduma vietās Krustkalnos veidojušies saldūdens kaļķu nogulumi, kuru ietekmē radusies savdabīga flora ar daudziem reti sastopamiem augiem. Rezervāta teritorijā ir gandrīz visi Latvijā sastopamie meža augšanas apstākļu tipi, bet biežāk sastopams damaksnis un vēris.

Rezervātā uzskaitītas vairāk kā 1550 bezmugurkaulnieku sugas, noskaidrotas 1170 tauriņu sugas, 152 putnu sugas, 760 paparžaugu un sēklaugu sugas un pasugas, kā arī apmēram 150 sūnu sugas. No aizsargājamajām augu sugām te iespējams sastapt Sibīrijas mēlziedi (Ligularia sibirica), dižo aslapi (Cladium mariscus), šaurlapu lakaci (Pulmonaria angustifolia), pļavas linlapi (Thesium ebracteatum) u. c.

Orhidejas

Rezervātā ir liela orhideju daudzveidība – te konstatētas 17 orhideju dzimtas sugas, starp tām tādas aizsargājamas sugas kā Lēzeļa lipare (Liparis loeselii), trejdaivu koraļsakne (Corallorhiza trifida), purvāja vienlape (Malaxis monophyllos) u. c.

Putni

No putniem Krustkalnos ligzdo tādas aizsargājamo putnu sugas kā melnais stārķis (Ciconia nigra), mazais ērglis (Aquila pomarina), apodziņš (Glaucidium passerinum), trīspirkstu dzenis (Picoides tridactylus) u. c.

Dabas aizsardzība

Rezervāts ir valsts īpaši aizsargājama dabas teritorijas ar visstingrāko aizsardzības režīmu. Apmeklējumi atļauti tikai rezervāta darbinieka pavadībā.

Pakalpojumi: 
Gida pakalpojumi
Papildpakalpojumi: 
Bezmaksas autostāvvieta
Informācijas punkts
Piekļuve cilvēkiem ar kustību traucējumiem
Tualete
Coordinates:
56.752646, 26.170404
An alternative description

Pēdējo reizi atjaunināts: 
25.11.2015