Jūs atrodaties šeit

Krustkalnu dabas rezervāts

Teritoriju drīkst apmeklēt tikai Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieka pavadībā - to drīkst apmeklēt tikai laika periodā no 1. maija līdz 31. oktobrim.

Krustkalnu rezervāts ir viens no četriem dabas rezervātiem Latvijā. Tas izceļas ar mežu daudzveidību, ar pļavām pauguru nogāzēs, kā arī ar kaļķi bagātiem avotiem, kas veido mazus purviņus vai ezeriņus. Īpaša vērtība ir kalcifilajiem biotopiem un ar tiem saistītajām augu sugām.

Krustkalnu dabas rezervāta platība ir 2978 ha, un tas atrodas Madonas novadā. Teritorija ir ļoti pauguraina. Cauri rezervātam tek Svētupe un tās pieteka - Niedruška. Rezervātā ietilpst 13 ezeri, no tiem lielākie ir Dreimaņu jeb Svētes ezers, Lielais un Mazais Plencis.

Iepazīsti Krustkalnu dabas rezervātu:

  • apmeklējot dabas taku 2 kilometru garumā;
  • viesojoties apmeklētāju centrā;
  • uzkāpjot 26 metrus augstā skatu tornī, kas atrodas pie ceļa Mārciena–Ļaudona [GPS: 56.7333, 26.1359].

Rezervāts, izņemot skatu torni, apmeklējams tikai gida pavadībā. Pieteikšanās 1–3 dienas pirms apmeklējuma. Gids Guntis Akmentiņš, tel. 26473408.

Dabas daudzveidība

Rezervātā ir daudzi avoti, no tiem pazīstamākie ir Krākas avoti Svētes ezera krastā. Tajos ir ļoti tīrs, karbonātiem bagāts ūdens.

Daudzo saldūdens avotu izplūduma vietās Krustkalnos veidojušies saldūdens kaļķu nogulumi, kuru ietekmē radusies savdabīga flora ar daudziem reti sastopamiem augiem. Rezervāta teritorijā ir gandrīz visi Latvijā sastopamie meža augšanas apstākļu tipi, bet biežāk sastopams ir damaksnis un vēris.

Rezervātā uzskaitīts vairāk nekā 1550 bezmugurkaulnieku sugu, noskaidrotas 1170 tauriņu sugas, 152 putnu sugas, 760 paparžaugu un sēklaugu sugas un pasugas, kā arī apmēram 150 sūnu sugu. No aizsargājamajām augu sugām te iespējams sastapt Sibīrijas mēlziedi (Ligularia sibirica), dižo aslapi (Cladium mariscus), šaurlapu lakaci (Pulmonaria angustifolia), pļavas linlapi (Thesium ebracteatum) u. c.

Orhidejas

Rezervātā ir liela orhideju daudzveidība – te konstatētas 17 orhideju dzimtas sugas, starp tām tādas aizsargājamas sugas kā Lēzela lipare (Liparis loeselii), trejdaivu koraļsakne (Corallorhiza trifida), purvāja vienlape (Malaxis monophyllos) u. c.

Putni

No putniem Krustkalnos ligzdo tādas aizsargājamo putnu sugas kā melnais stārķis (Ciconia nigra), mazais ērglis (Aquila pomarina), apodziņš (Glaucidium passerinum), trīspirkstu dzenis (Picoides tridactylus) u. c.

Dabas aizsardzība

Rezervāts kopš 1977. gada ir valsts īpaši aizsargājama dabas teritorija ar visstingrāko aizsardzības režīmu. Apmeklējumi atļauti tikai rezervāta darbinieka pavadībā.

Madonas novads, Mārcienas pagasts
+371 26473408
Laiks: 
1 Mai - 31 Okt
Nepieciešams iepriekš pieteikties
Ieejas maksa: 
Bez maksas
Pakalpojumi: 
Gida pakalpojumi
Papildpakalpojumi: 
Piekļuve cilvēkiem ar kustību traucējumiem
Coordinates:
56.752646, 26.170404


Pēdējo reizi atjaunināts: 
15.06.2020