Cesvaines pils celta no šķeltiem laukakmeņiem, un tās apjomu veido trīs pret pagalmu atvērti korpusi. Pils ziemeļu austrumu stūrī slejas apjomīgs apaļš tornis ar vaļēju galeriju un smailu noslēgumu. Ēkas ārējā veidolā un interjerā saskatāmas romānikas, gotikas, renesanses un jūgendstila formas.

Iepazīsti Cesvaines pili!

Pils celta laikā no 1893. līdz 1896. gadam pēc vācu arhitekta Hansa Grīzebaha un tēlnieka Augusta Georga Dinklāges projekta kā dzīvojamā pils muižkungam Ādolfam fon Vulfam. No 1919. līdz 2002. gadam pilī atradās skola, līdz kamēr ugunsgrēks nopostīja pils jumtu. Pils pēc ugunsgrēka atjaunota.

Pils parks

Cesvaines pils parks veidots kā romantisks ainavu parks. Šeit atrodas pilskalns, kur apglabāts kādreizējais muižas īpašnieks – Ādolfs fon Vulfs, viduslaiku pilsdrupu fragments, Sulas upīte, dīķi, piemiņas zīme 1941. gadā represētajiem ģimnāzijas audzēkņiem un Otrā pasaules kara padomju armijas karavīru kapi. Blakus pils Z fasādei saglabājušies 14. gadsimtā celtās un Livonijas karā nopostītās Rīgas arhibīskapa pils drupu fragmenti.

Muiža

Līdzās pilij atradās muižas saimniecība – lielas kūtis, labības šķūņi, dzirnavas, alus brūzis. Te bija arī krogs, doktorāts, aptieka, mežkunga māja, zirgu pasts, arī baznīca, pagastmāja un skola. No senākajām ēkām saglabājušās un apskatāmas trīs klētis, staļļi, mežkunga māja, kavalieru māja, daļa siltumnīcu, alus brūzis un baznīca.

Pārskats

Atrašanās vieta
Pils iela 1, Cesvaine
Kategorija
Arhitektūra

Atrašanās vieta un tuvākie objekti

Kontakti:

Pils iela 1, Cesvaine
+371 64852225

Darba laiks:

Nepieciešams iepriekš pieteikties

Atsauksmes