Gaļas brāķera Dāvida Hoijera atraitnes Margarētas Ģertrūdes Hoijeres viesu nams jeb 17.gs – 19.gs. interjera muzejs ir veiksmes stāsts tam, kā nozīmīgs Liepājas kultūrvēsturiskā mantojuma objekts, valsts nozīmēs arhitektūras piemineklis piedzīvo savu atjaunotni jeb renesansi un šobrīd atvērtas muzeja ekspozīcijas veidā pieejams arī ikvienam interesentam.

Vēsturiskais nams savu vietu pilsētnieku un pilsētas viesu zināšanās jau sensenis iemantojis caur vēsturisku faktu, ka saskaņā ar liecībām Krievijas cars Pēteris I Liepājā un Hoijeres kundzes viesnīcā viesojies 1697. gadā Lielās sūtniecības laikā.

Šobrīd 17. – 19.gs. interjera muzejā jeb “Hoijeres kundzes viesu nama” pirmajā stāvā atjaunots unikālais 17. gadsimta beigu plānojums, izceļot un akcentējot cauri gadsimtiem un vairākām pārbūvēm saglabājušās 17. gadsimta beigu un 18. gadsimta I. puses vērtības.

Ēkas pirmajam stāvam atgriezts ne tikai sākotnējais telpu plānojums – krogs un Hoijeres kundzes dzīvojamās istabas, bet arī vēsturiskais manteļskurstenis ar maizes krāsni, ļaujot apmeklētājam iejusties atbilstošā laikmeta atmosfērā.

Savukārt interjera muzeja otrajā stāvā, uzkāpjot bijušajos bēniņos, apmeklētājs nonāk kādreizējā preču noliktavā, kur pieredzēt kroga turpinājumu un ieiet jau 19. gadsimta 2. pusē izbūvētajās istabās.

Pārskats

Atrašanās vieta
Kungu iela 24, Liepāja
Kategorija
Muzeji
Pievienot maršrutam

Sociālie tīkli:

Atrašanās vieta un tuvākie objekti

Kontakti:

Kungu iela 24, Liepāja
+371 29 570 855

Darba laiks: