Nelielais ezers ar dzidro zilganzaļas krāsas ūdeni melleņu meža vidū, saukts arī par Čertoku, Čortoku un Čertaku, atrodas Grāveru silā, 12 kilometru attālumā no Aglonas.

Sufozijas piltuvveida ieplakā izvietotā Velnezera dziļums sasniedz 17 metrus, bet ūdens caurredzamība vietām pat – 12 metrus. Tajā neietek neviena upīte vai avots un arī neiztek. Ezera ūdenī nav lielas ūdensaugu un ūdensdzīvnieku daudzveidības.

Pie ezera ierīkotas atpūtas vietas ar galdiņiem un soliņiem, kā arī ugunskura vietas.

Par Čertoka ezeru jeb Velnezeru apkārtējie iedzīvotāji zina stāstīt daudzus un dažādus nostāstus. Ezera apkārtnē nekad neesot dzīvojuši cilvēki, jo tie pie ezera nav spējuši ilgstoši uzturēties. Šeit cilvēki bieži nomaldas un neatrod ezeru.

Ap ezeru 1977. gadā izveidots dabas liegums “Čertoka ezers (Valnezers)” 53 ha platībā. Lieguma platības lielāko daļu aizņem sausieņu priežu meži. Vietām sastopami nelieli pārejas purvi un piekrastes veģetācija. Apkārtne ir ļoti pauguraina. Galvenā dabas lieguma vērtība ir pats Čertoka ezers, kura ekosistēmas un apkārtējās ainavas aizsardzība ir svarīgākais dabas lieguma mērķis un uzdevums.

Pārskats

Atrašanās vieta
Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads
Kategorija
Daba

Atrašanās vieta un tuvākie objekti

Kontakti:

Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads
+371 65322100