Dabas parks aptver ledājkušanas ūdeņu veidotu senieleju – Abavas ieleju jeb Kurzemes Šveici, kurā apskatāmas iespaidīgas upes, pļavu un nogāžu ainavas, kā arī ģeoloģiski pieminekļi.

Pati daba izveidojusi Abavas ieleju par vienu no skaistākajām vietām Latvijā. Vijoties cauri romantiskiem upes līkumiem un zaļojošiem mežiem, garām senām pilsētiņām, omulīgiem lauku ciematiņiem, spirdzinošiem, maziem ūdenskritumiem un noslēpumainām alām, Abava sajūsmina jebkuru tūristu un iebraucēju. Upes senleja ir 2 kilometrus plata un ap 30 metrus dziļa. Mūsdienu Abava ir 124 kilometrus gara.

Iepazīsti Kurzemes Šveici!

  • Apskati Kandavas jeb Kurzemes Šveices vārtu vecpilsētu ar Pulvertorni un pilsdrupām;
  • izstaigā ainavisko Latvijas vīna galvaspilsētu Sabili un apmeklē uz ziemeļiem vistālāko vīna dārzu – Sabiles Vīna kalnu;
  • ieklausies ūdens skaņās pie Abavas rumbas, Īvandes un Veģupītes ūdenskritumiem;
  • uzrausies uz Velnakmens un izpēti Velnalu, Laupītāju alu un Māras kambarus;
  • pastaigājies pa Čužu purva taku un aplūko Latvijā vienīgo krūmu čužu audzi;
  • izstaigā arī dabas takas gar Abavu, Imulu un Amulu, kā arī Zirgu taku, Mīlestības taku "Zviedru cepurē", Veco Ozolāju taku;
  • baudi kultūru un mākslu Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā.

Abavas senlejas dabas parka teritorijā atrodas arī daudzi citi dabas, kultūras un vēstures objekti, ko noteikti vērts apmeklēt.

Dabas vērtības

Senielejā ir atrodamas īpatnējas reljefa formas – stāvi krasti, dolomītu atsegumi, smilšakmens klintis, alas, avoti un ūdenskritumi, no kuriem 11 ir aizsargājami ģeoloģiski dabas pieminekļi.

Abavas ieleja ir viens no floristiski bagātākajiem Latvijas reģioniem ar daudzām tikai Latvijas rietumu daļai raksturīgām sugām. Te ir liela biotopu daudzveidība un sastopamas vairāk nekā 50 aizsargājamas augu sugas. Ielejai raksturīga egļu – platlapju, priežu un bērzu mežu, kadiķu audžu, pļavu un tīrumu mozaīka.

Dabas parks "Abavas senleja" dibināts 1999. gadā, bet teritorija tiek aizsargāta jau kopš 1957. gada. Dabas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kā arī NATURA 2000 teritorija – visā Eiropā retu un apdraudētu augu un dzīvnieku sugu dzīvesvieta.

Pārskats

Kategorija
Daba

Sociālie tīkli:

Atrašanās vieta un tuvākie objekti

Kontakti:

+371 63181150