Dabas parks "Dvietes paliene" atrodas Daugavas kreisajā krastā. Izveidots 2004. gadā vairāk kā 4000 hektāru platībā ar mērķi saglabāt dabiskās palieņu pļavas. Īpaši piemērota vieta putnu vērotājiem, kā arī skaistu un dabisku ainavu cienītājiem.

Dabas parks "Dvietes paliene" ir viens no lielākajiem un labāk saglabātajiem dabisko upju palieņu paraugiem Latvijā un Eiropā. Tā ir unikāla, pasaules mēroga nozīmes migrējošo putnu pulcēšanās un ligzdošanas vieta, tādēļ teritorijai piešķirts putniem nozīmīgas vietas statuss un 2009. gadā parka teritorijā ierīkots putnu vērošanas tornis. Te meklējamas retas, maz pārveidotas applūstošu zālāju dzīvotnes.

Dabas parka teritorijā konstatētas 12 īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas.

Dabas parkā "Dvietes paliene" izveidots Dvietes senlejas informācijas centrs, kurā var iegūt informāciju par Dvietes senlejas dabas un kultūrvēsturiskajām bagātībām, par dabas parka apsaimniekošanu, var saņemt ekskursijas vadītāja pakalpojumus, izstrādāt ceļojuma maršrutus.

Ērtības
Ēdināšanas iespējas
Praktiskās darbnīcas
Lauku labumi
Suvenīri
Gida pakalpojumi
Var norēķināties tikai skaidrā naudā

Pārskats

Atrašanās vieta
Bebrene, Putnu sala, „Gulbji”, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads
Kategorija
Daba
Pievienot maršrutam

Atrašanās vieta un tuvākie objekti

Kontakti:

Bebrene, Putnu sala, „Gulbji”, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads
+371 65407909