Dabas parks "Dvietes paliene" atrodas Sēlijā, Daugavas kreisajā krastā. Izveidots 2004. gadā vairāk kā 4000 hektāru platībā ar mērķi saglabāt dabiskās palieņu pļavas. Īpaši piemērota vieta putnu vērotājiem, kā arī skaistu un dabisku ainavu cienītājiem.

Dabas parks "Dvietes paliene" ir viens no lielākajiem un labāk saglabātajiem dabisko upju palieņu paraugiem Latvijā un Eiropā. Tā ir unikāla, pasaules mēroga nozīmes migrējošo putnu pulcēšanās un ligzdošanas vieta, tādēļ teritorijai piešķirts putniem nozīmīgas vietas statuss, un tajā ierīkoti putnu vērošanas torņi. Te meklējamas retas, maz pārveidotas applūstošu zālāju dzīvotnes.

Dabas parka teritorijā konstatētas 12 īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas.

Bebrenes pagastā, dabas parka teritorijā, izveidots Dvietes senlejas informācijas centrs “Gulbji”’, kurā var iegūt informāciju par Dvietes senlejas dabas un kultūrvēsturiskajām bagātībām un dabas parka apsaimniekošanu, kā arī izstrādāt ceļojuma maršrutus un saņemt ekskursijas vadītāja pakalpojumus. Piektā gadalaika jeb “atbūdas” laikā iespējams nomāt laivas, lai dotos iepazīt dabu applūstošajās parka teritorijās.

Ērtības
Gida pakalpojumi
Ēdināšanas iespējas
Lauku labumi
Praktiskās darbnīcas
Suvenīri
Var norēķināties tikai skaidrā naudā

Pārskats

Atrašanās vieta
Bebrene, Putnu sala, „Gulbji”, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads
Kategorija
Daba

Atrašanās vieta un tuvākie objekti

Kontakti:

Bebrene, Putnu sala, „Gulbji”, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads
+371 65407909