Dzīvojot savrup kā neliela katoļu saliņa apkārtējā luteriskajā Kurzemes vidē, suiti paturējuši to, kas nevienā citā novadā Latvijā nav saglabājies tādā blīvumā un tādā koncentrācijā, – īpatnēju raksturu, paražas, tautastērpus, tradicionālās kultūras lietas un priekšmetus.

Ekspozīcija "Suitu godi"

Basi ir apdzīvota vieta Kuldīgas novada Gudenieku pagastā, kas atrodas 20 kilometrus no novada centra. Basi ir viens no ciemiem, kas veido kultūrvēsturisko Suitu novada teritoriju. Basu tautas nams atrodas Biržu muižas ēku kompleksā, senajā magazīnas klētī. Tur tiek organizēti dažādi tradicionālās kultūras pasākumi, koncerti, izstādes u.c. 

Basu tautas nama bagātīgo un krāšņo ekspozīciju “Suitu godi” veido gan materiālas, gan nemateriālas kultūrvēstures liecības, kas raksturīgas tieši suitu novadam. Ekspozīcijā aplūkojami suitu godiem raksturīgie priekšmeti, piemēram, dvīņu šūpulis, pūralāde, zārks, svētku galds, bez kura neiztikt nevienos godos.

Īpaši koši izveidota suitu kāzu aina, kurā redzami suitu tautastērpi kāzu godiem. Ekspozīcija “Suitu godi” stāsta par četriem nozīmīgākajiem notikumiem suitu novada ļaužu dzīvē. Ekspozīciju papildina audiovizuālais materiāls – vēsturiskas fotogrāfijas, kurās tradicionālajās svinībās redzami vietējie Suitu novada ļaudis, un audio faili ar katriem godiem raksturīgajām dziesmām.

Radošā darbnīca “Suitu ķēķis”

Radošās darbnīcas “Suitu ķēķis” pirmsākums ir 2016.gadā, kad "Suiti" paplašinot savu darbību uzsāka radošās darbnīcas izveidi Skolas ielā 11a, Alsungā (tautā saukta par sarkano skolu). “Suitu ķēķis” atrodas blakus radošai darbnīcai “Austuve”. Radošās darbnīcas “Suitu ķēķis” mērķis ir veicināt suitu kulinārā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, organizējot meistarklases un pasākumus suitu saimnieču vadībā. “Suitu ķēķis” ir īpašs ar to, ka tā telpās atrodas maizes krāsns, kurā iespējams cept maizi un citus kulināros izstrādājumu.

Zinošās saimnieces Skaidrītes Nagliņas vadībā iespējams iesaistīties ēdienu gatavošanas procesā un nogaršot tos, kā arī izzināt no senčiem mantotās kulinārās prasmes, tradīcijas un paradumus.

Suitu mantojuma krātuve

Suitu mantojuma krātuve izveidota 2014.gadā, tā atrodas Alsungas kultūras nama 2.stāvā, Ziedulejas ielā1. Suitu mantojuma krātuvē var apskatīt pastāvīgu ekspozīciju ar suitu tautas tērpiem un citām tekstīlijām, uzzināt tautas tērpu rašanās vēsturi, kā arī ietērpties tajā. Krātuves krājumā atrodas ap 300 vienības.

Tie, kas vēlas darināt suitu tērpu, var saņemt vērtīgus padomus un konsultāciju.

Radošā darbnīca "Austuve"

Radošā darbnīca “Austuve” dibināta 2008.gadā un atrodas telpās Skolas ielā 11a (tautā saukta par sarkano skolu). Radošajā darbnīcā aicināts ikviens interesents, kas vēlas apgūt aušanas prasmi. Meistaru vadībā iespējams apskatīt un izzināt krāšņo suitu pūru, apskatīt kā top suitu tautas tērpa elementi un citas tekstilijas, kā arī palīdzēs ietērpties suitu tautas tērpā.

Pārskats

Atrašanās vieta
Alsunga, Skolas iela 11A, Kuldīgas novads
Kategorija
Amatnieku sētas un darbnīcas
Pievienot maršrutam

Sociālie tīkli:

Atrašanās vieta un tuvākie objekti

Kontakti:

Alsunga, Skolas iela 11A, Kuldīgas novads
+371 29222103