Ķemeru nacionālais parks – tā ir ļoti daudzveidīga 38 165 ha plaša teritorija. Cilvēka darbība šo teritoriju ir skārusi salīdzinoši maz, galvenokārt tikai piekrastes zvejnieku ciemos un lauksaimniecības zemēs Slampes pusē, tāpēc parks ir mājvieta daudzām retām, gan Latvijā, gan Eiropā aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām.

Ķemeru nacionālais parks tūristiem piedāvā īpaši izstrādātus maršrutus, un tos apmeklēt varat gan ar ĶNP gidu, gan individuāli. Populārākā dabas taka ir Lielā Ķemeru tīreļa laipa, taču bez tās apmeklētājiem vēl tiek piedāvātas arī citas takas: Melnalkšņu dumbrāja laipa un Meža taka pie "Meža mājas", Slokas ezera taka, Zaļās kāpas taka, Kaņiera pilskalna dabas taka, Kaņiera ezera niedrāju laipa, Sēra dīķu laipa Raganu purvā, Kupskalnu taka piekrastē, kā arī Dunduru pļavas, kas piedāvā vērot pļavu floru un faunu, un Kaņiera ezera putnu vērošanas tornis, kas piedāvā vērot ezera mītošos putnus.

Populāras ir arī cilvēku veidotās tematiskās dabas takas, kas atrodas atpūtas kompleksā "Valguma pasaule" - Baskāju taka, Dabas gleznu taka, kā arī Meditācijas labirints un Godu laukums.

Ērtības
Gida pakalpojumi
Praktiskās darbnīcas

Pārskats

Kategorija
Aktīvā atpūta
Pievienot maršrutam

Sociālie tīkli:

Atrašanās vieta un tuvākie objekti