Izstaigājot 1km garo taku, ieraudzīsi tipisku augstā purva ainavu – mazas priedītes, nelielas ūdens lāmas un ziedošas purva puķes.

Takas galējā punktā pie nelieliem purva ezeriņiem izveidota ap 3 m augsta skatu platforma.

Niedrāju - Pilkas purvs ir nozīmīga uzturēšanās un ligzdošanas vieta putniem – dzērvei, sudrabkaijai un kajakam. Ja paveiksies, ieraudzīsiet arī melno stārķi, sējas zosi, ķīķi, mazo ērgli, rubeni, mežirbi, dzelteno tārtiņu vai trīspirkstu dzeni.

Līdz purva takai ved Smiltenes – Valmieras – Ainažu šaursliežu dzelzceļa dambis, kas 3-4 km garumā šķērso purvu DA – ZR virzienā.

Ērtības
Mājdzīvnieki atļauti

Pārskats

Atrašanās vieta
Niedrāju–Pilkas purvs, Pāles pagasts, Limbažu novads
Kategorija
Daba

Atrašanās vieta un tuvākie objekti

Kontakti:

Niedrāju–Pilkas purvs, Pāles pagasts, Limbažu novads