Randu pļavas ir dabas liegums, kas aptver Vidzemes jūrmalas posmu no Ainažiem līdz Kuivižiem. Tur 200 ha platībā sastopamas aptuveni 600 sugas, tajā skaitā 37 Latvijā un citās Eiropas valstīs retas un apdraudētas.

Pļavas taka ved uz putnu vērošanas torni un pļavām pieguļošo kāpu.

Pārskats

Atrašanās vieta
Kuiviži - Ainaži, Limbažu novads
Kategorija
Daba

Atrašanās vieta un tuvākie objekti

Kontakti:

Kuiviži - Ainaži, Limbažu novads
+371 64041254