Teirumnīku purvs un tā apkārtne ietilpst Lubāna mitrāja kompleksā, kas ir starptautiskas nozīmes aizsargājama teritorija. Taka mērojama pa koka laipām, kuru kopgarums ir 800 m. Raugoties apkārt, redzama dzidro, tīro ezeru ieskauta ainava.

Par Teirumnīku taku

Purva apskatei izveidotā laipa ved gar gleznaino Teirumnīku ezeru un staigno Teirumnīku ezera krastu. Takas sākumpunktā ir ierīkota ugunskura vieta, bet takas beigās - atpūtas vieta ar soliņiem.

Atpūties:

  • izbraucot ar velosipēdu ap ezeru;
  • sajūtot priežu meža svaigo gaisu;
  • apskatot purva floras vienreizību;
  • iepazīstot purva biotopus nesamitrinot kājas.

Pārskats

Atrašanās vieta
Nagļu pagasts, Rēzeknes novads
Kategorija
Daba
Pievienot maršrutam

Atrašanās vieta un tuvākie objekti

Kontakti:

Nagļu pagasts, Rēzeknes novads