Jūs atrodaties šeit

Kārtība, kādā informāciju par tūrisma objektiem publicē portālā latvia.travel

Lai portālā nodrošinātu informācijas kvalitāti, katrs pieteikums tiek izskatīts individuāli.

Naktsmītnes

Lai informāciju par naktsmītni publicētu portālā, nepieciešams ievērot šādas prasības:

 • aprakstam ir jābūt īsam un kodolīgam, gramatiski un stilistiski pareizam;
 • nepieciešamas augstas kvalitātes fotogrāfijas ar naktsmītnes interjeru un eksterjeru. Bilžu mazākās malas garums ir 500px.

Tūrisma objekti

Lai informāciju par tūrisma objektu publicētu portālā, nepieciešams ievērot šādas prasības:

 • aprakstam ir jābūt līdz 200 vārdu garam, gramatiski un stilistiski pareizam;
 • nepieciešamas vismaz 3 augstas kvalitātes fotogrāfijas. Bilžu mazākās malas garums ir 500px.

Tūrisma objekti, kas netiek iekļauti portālā

Portālā netiek publicēti tādi pakalpojuma sniedzēji kā, piemēram, atpūtas bāzes un aktīvās atpūtas tūrisma objekti, kuri piedāvā kalnu slēpošanu, laivošanu, golfu, makšķerēšanu u.tml. Informāciju par tiem, ja iespējams, pievienojam saites veidā pie atbilstošas tēmas rakstiem.

Portālā netiek atspoguļoti dižkoki, dižakmeņi, kapi, pieminekļi, estrādes un citas apskates vietas, kurās nav attīstīti tūrisma produkti un/vai pakalpojumi.

Tūrisma objektu iedalījums līmeņos

Portālā iekļautie tūrisma objekti tiek iedalīti trīs līmeņos:

 • nacionāla līmeņa tūrisma galamērķi un to objekti;
 • reģionāla līmeņa tūrisma objekti;
 • vietējas nozīmes tūrisma objekti.

Nacionālā līmeņa tūrisma galamērķi un to objekti

Starptautiski konkurētspējīgi tūrisma galamērķi un to objekti, ar kuriem var piesaistīt ārzemju tūristus un kuros ir attiecīgas kvalitātes tūrisma produktu un pakalpojumu klāsts.

Reģionāla līmeņa tūrisma objekti

Tie ir tūrisma galamērķi un objekti, kuru tūrisma produkti un pakalpojumu klāsts ir saistošs galvenokārt reģionālajiem tūristiem (Baltija, Vācija un Krievija). Informāciju par objektiem portālā publicē arī svešvalodās.

Vietējas nozīmes tūrisma objekti

Tūrisma produktu un sniegto pakalpojumu klāsts objektā ir saistošs vietējiem Latvijas iedzīvotājiem. Informāciju par objektu portālā publicē tikai latviešu valodā.

Izvērtējot tūrisma objekta līmeni, tiek ņemts vērā:

 • Ārzemju apmeklētāju skaits tūrisma objektā;
 • Tūrisma produkta nozīmīgums un unikalitāte starptautiskā, reģionālā un vietējā mērogā;
 • Tūrisma objektā sniegto pakalpojumu klāsts, piemēram, vai ir:
  • gids;
  • labiekārtota infrastruktūra (atjaunoti celiņi un takas, stendi, pieejama informācija, piekļuve cilvēkiem ar kustību traucējumiem);
  • ēdināšanas vai naktsmītnes pakalpojumi;
  • radošās programmas un darbnīcas;
  • tūrisma objektu var apmeklēt visu gadu;
  • tūrisma objekts ir restaurēts;
  • u. tml.

Naktsmītnes

Viesnīca

Viesu māja

Kempings

Brīvdienu māja

Lauku māja

Hostelis / Jauniešu mītne