Dabas mājas, ir ierīkotas aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”. Gleznainās ainavas un tās kultūrvides mierpilna baudīšana Dabas mājās, kas ir izbūvētas kopumā pie pieciem ezeriem – katra veltīta savai tematikai!

Dabas mājas ir 5 dabas izziņas punkti – naktsmītnes – 5 dažādu ezeru krastos,  ar lielisku iespēju būt dabā, aizsargājamo ainavu apvidū Veclaicene! Laivošana, makšķerēšana, maltītes gatavošana uz dzīvas uguns. Dabas mājā nav elektrības, kas sniedz iespēju atpūsties neikdienišķos apstākļos.

Dabas māja pie Vaidavas ezera stāsta par ūdeņiem un zivīm. Tās apkārtnē izvietoti arī šai tematikai veltīti izglītojoši vides mākslas objekti.

Dabas māja pie Raipala ezera izbūvēta un tematiski veltīta lāčiem, pamatojoties ar to, ka apkārtnē vairākkārt novērots šis dzīvnieks un netālu atrodas arī “Mišu” medus muzejs.

Dabas māja pie Ilgāja ezera atrodas uz Latvijas un Igaunijas robežas, dabas izziņas pietura veltīta Kornetu-Peļļu subglaciālajai gravai un stāsta par tās īpatnībām.

Dabas māja pie Palpiera ezera izzinošos faktos, attēlos un stāstījumos stāsta par meža zvēriem. Ēkas apkārtnē ierīkots arī neliels skatu tornis, kas veidots aļņa formā.

Dabas māja pie Eniķu ezera ir dabas izziņas pietura, kurā izveidotie mākslas objekti ir veltīti apvidū sastopamajiem putniem.

Pārskats

Tālrunis
+371 29130280
Atrašanās vieta
Veclaicenes pagasts

Atrašanās vieta un tuvākie objekti

Par naktsmītni

Kontakti:

Veclaicenes pagasts
+371 29130280