Jūs atrodaties šeit

Cenas tīreļa purva laipa

Cenas tīrelis ir otrais lielākais purvs Latvijā aiz Teiču purva, tā ir īpaši aizsargājama teritorija – dabas liegums, kā arī Natura 2000 teritorija. Cenas tīrelī ir 5 km gara laipu taka, kuras vidusdaļā ierīkots skatu tornis, kas ļauj pavērties uz purvu no augšas.

Savulaik Cenas tīreļa platība bija pielīdzināma Teiču purvam (19 587 ha), taču cilvēka darbības rezultātā tā kopplatība šobrīd ir sarukusi līdz 6000 ha. Purvā vēl joprojām notiek kūdras ieguve un ir iespēja apskatīt kūdras ieguves lauku.

Pavasaros Cenas tīrelis ir īpaši interesants putnu vērotājiem. Purvā ir sastopamas 10 Latvijā un Eiropā aizsargājamas putnu sugas, kā arī vairāki citi sīkie putni.

Babītes novads, Cenas tīrelis, LV-2107
Ieejas maksa: 
Bez maksas
Coordinates:
56.852770, 23.825427


Pēdējo reizi atjaunināts: 
10.01.2018