Dabas parkā "Numernes valnis" vari baudīt panorāmu no 20 metru augstā skatu torņa, doties pastaigu-izziņas takā vai izbraukt marķēto velomaršrutu Nr.776.

Numernas valnis ir NATURA 2000 teritorija un tā ir viena no nedaudzajām vietām Latvijā, kur sausieņu priežu mežs izveidojies uz osiem vai osveida vaļņiem. Dabas parkā “Numernes valnis” sastopamas tādas retas un aizsargājamas sugas kā Ruiša pūķgalve, smiltāju esparsete un zāļlapu smiltenīte.

Vaļņa pakājē izskalošanās rezultātā ir veidojušās nedaudz kaļķainas augsnes, kas ir piemērota Latvijā aizsargājamai augu sugai – dzeltenai dzegužkurpītei. Dabas parkā sastopami arī purvaini meži, kā arī tādas aizsargājamās sugas kā spilvainais ancītis un Lēzeļa lipare, četrzobu pumpurgliemezis.

To visu var ieraudzīt dodoties pārgājienā pa dabas parku “Numernes valnis".

Pārskats

Atrašanās vieta
Nūmierņa, Salnavas pagasts, Ludzas novads
Kategorija
Daba

Atrašanās vieta un tuvākie objekti

Kontakti:

Nūmierņa, Salnavas pagasts, Ludzas novads