Dabas parks „Doles sala” 1044 hektāru platībā izveidots 1987.gadā, lai saglabātu Doles salas neappludinātās daļas ainavas savdabību, kultūrvēsturiskos pieminekļus un nodrošinātu optimālu rekreācijas resursu izmantošanu.

Tā ir arī Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija „Natura 2000” ar vērtīgiem īpaši aizsargājamiem biotopiem.

Dabas parka centrālo daļu aizņem priežu meži, bet Daugavas terasēs atrodas pļavas un tīrumi, teritorijā ietilpst arī Doles muižas komplekss ar parku. Salā saglabājušās vairākas aizsargājamas augu sugas.

Mainīgā Daugava un Doles sala ar daudzveidīgu putnu sugu uzturēšanās vietām visu gadu ir interesanta uzmanīgiem putnu vērotājiem, kā arī dabas draugiem – pastaigu mīļotājiem un velobraucējiem (salu vislabāk iepazīt velobrauciena vai pārgājiena laikā).

Pārskats

Atrašanās vieta
Doles sala, Salaspils novads
Kategorija
Daba
Pievienot maršrutam

Sociālie tīkli:

Atrašanās vieta un tuvākie objekti

Kontakti:

Doles sala, Salaspils novads
+371 67945440