Kazu iezis atrodas nepilnu kilometru lejpus Raunas ietekas Gaujā, kreisajā pamatkrastā.

Šajā pagrieziena vietā no dziļa atvara izslejas sarkanīga smilšakmeņu siena, to pazīst kā Paeglīšu iezi, Sarkanās klintis, Kazu iezi un arī Kāzu iezi.

Nelīdzenās, sarkanīgās ieža sienas garums ir 300m. Tajā kā cietokšņa bastioni, raugoties no upes, iezīmējas divi prāvi izciļņi, kurus šķir sengrava un Gaujas līcītis. Vislielāko augstumu (16m) Kazu iezis sasniedz abu izciļņu virsotnēs. Citur ieža sienas augstums mainās no 3 līdz 10m.

Kazu iezi veido sarkanīgi, sarkanīgi dzelteni vai dzeltenīgi balti, pārsvarā smalkgraudaini Gaujas svūtas smilšakmeņi.

Tajos vietām labi saskatāmas slīpslāņojuma tekstūras - senais, ne mazāk kā 340 miljonu gadu vecais straumju zīmējums.

Gar Kazu ieža austrumu daļas pakāji izkaisīiti vairāki lieli laukakmeņi, kas ērti iekārtojušies uz smilšakmeņos izskalotas pamatnes. Tā slīpi turpinās arī upes gultnē un tad ar vertikālu kāpi apraujas tumsajā dziļumā.

Pārskats

Atrašanās vieta
Priekuļu pagasts, Cēsu novads
Kategorija
Daba

Atrašanās vieta un tuvākie objekti

Kontakti:

Priekuļu pagasts, Cēsu novads