Mūsdienu ceļi, kuri savieno Siguldu, Krimuldu un Turaidu, veidojušies daudzu gadsimtu garumā. Ja skatāmies senās kartēs, varam redzēt, ka daļa no senajiem ceļiem izzudusi, daudzi izbūvēti no jauna, bet daļa ir saglabājušies kā vēstures notikumu liecinieki.

Viens no šādiem ceļiem ar bagātu vēsturi, ir serpentīna ceļš no Krimuldas uz Siguldu. Tas daļēji izvietots Krimuldas viduslaiku pils aizsarggrāvja teritorijā un novirzīts pa nogāzi lejā uz Siguldu. Jau Krimuldas pils un muižas 17. gadsimta plānā redzams iezīmēts kāds ceļš minētajā virzienā.

Arī vācbaltu apgaismotāja novadpētnieka – mākslinieka Johana Kristofa Broces 1794. gada zīmējumā „Siguldas un Krimuldas pilsdrupas” redzams lauku ceļš gar Krimuldas pili, pa kuru iet zemnieks un darba ratus velk zirgs.

Lai droši brauktu pa Gaujas senlejas stāvo nogāzi ar zirga pajūgu, ceļu izveidoja līkloča formā, tā uzbrauktuvi padarot daudz lēzenāku. Pats vārds „serpentīns” cēlies no latīņu valodas – serpens, serpentis, kas nozīmē – čūska.

Pārskats

Address
Sigulda, Siguldas novads
Kategorija
Pilis un muižas
Add to trip

Location and sights nearby

Kontakti:

Sigulda, Siguldas novads
+371 67971335