Dabas liegums “Pilskalnes Siguldiņa” (59,3 hektāri) atrodas krāšņā ielejā, ko izgrauzuši ledāju kušanas ūdeņi. Ielejas krasti bagātīgi noauguši ar platlapju kokiem. Liegumā izveidotas vairākas mācību izziņu takas.

Dendroloģiskais un ģeogrāfiskais maršruts - garums ir 3,8 kilometri. Taka veido noslēgtu apli. Te var iepazīties ar 28 dendroloģiska, 10 ģeoloģiska un kultūrvēsturiska rakstura objektiem. Apskatei nepieciešamais laiks 2-3 stundas. Apmeklētāju skatam paveras vareni dižkoki, zaru tiltu izveidojuši ozoli, dažādu koku sugu saaugumi.

Sprīdīša taka bērniem - garums 1,6 kilometri. Sākas pie mazas ūdenskrātuves. Te izvietotas A.Brigaderes pasakas “Sprīdītis” varoņu 32 koka skulptūras.

Taka “Vēstures liecinieki” - garums 0,6 kilometri. Tas ir dendroloģiskā maršruta turpinājums, kas stiepjas gar neskartu mūžamežu posmu.

Taka vēsta par 1.Pasaules kara atstāto mantojumu, Vācijas armijas aizsargbūvēm - blindāžām.

Purva taka - no dēļiem izveidota taka pāri nelielam dzērveņu purviņam. Aizraujoša iespēja iepazīties ar purva augu valsti un kukaiņēdāju augu – raseni.

Augšzemes ainavu taka - lieliska aktīvās atpūtas iespēja. 8 kilometrus garā taka ved gar 6 ezeriem, avotiem, iekārtotām atpūtas un ugunskuru vietām ar savdabīgu augu un dzīvnieku valsti.

Pārskats

Atrašanās vieta
Pilskalne, Augšdaugavas novads
Kategorija
Aktīvā atpūta
Pievienot maršrutam

Sociālie tīkli:

Atrašanās vieta un tuvākie objekti

Kontakti:

Pilskalne, Augšdaugavas novads
+371 28698041