Jūs atrodaties šeit

Smiltenes muižas komplekss

Smiltenes muižas kompleksa ēkas celtas no 1767. līdz 1771. gadam, tajā laikā muižas īpašnieks bija Vidzemes ģenerālgubernators G. Brauns. Vēlāk muižu pārdeva Rīgas tirgotājam Bandavam. 1893. gadā Smiltenes muižu nopirka firsta Līvena māte, lai to uzdāvinātu savam dēlam Paulam Līvenam. Ar šo laiku sākās firsta Paula Līvena valdīšanas gadi, kad Smiltene ļoti strauji attīstījās.

Kalnamuižā ir saglabājušās vairākas ēkas: muižas pārvaldnieka māja, ledus pagrabs, mednieku māja, stallis, skābbarības tornis, klēts ar seniem vējrāžiem, Vācu ordeņa pilsdrupas ar siera namiņu – sierūzi.

1922. gadā Latvijas valsts pārņēma muižas īpašumu un ierīkoja lauksaimniecības mācību iestādi, līdz pat šai dienai muižas ēkās saimnieko Smiltenes tehnikums, kurā izglītību iegūst jaunieši no visas Latvijas.

Vācu ordeņa pilsdrupas

Pils celta 1370. gadā, tā piederējusi Rīgas arhibīskapam. Mūsdienās saglabājušies tikai atsevišķi mūra fragmenti stāvā Vidusezera krasta nogāzes augšdaļā.

Ekskursija pa Kalnamuižu un Smilteni

Smiltenes viesiem ir iespēja pieteikt ekskursiju pa Smiltenes muižas kompleksu (Kalnamuižu) un Smilteni kopā ar firsta madāmu Lilī vai gidu. Ekskursijas laikā iespējams baudīt firsta vai firsta madāmas kārumus degustācijā.

Smiltenes novads, Kalnamuiža 3, LV-4729
+371 25960449
+371 27887933
Coordinates:
57.42731, 25.90919


Pēdējo reizi atjaunināts: 
07.12.2020