Jūs atrodaties šeit

Velnalas klintis un Velna ala

Velnalas klintis ir Gaujas senielejas pēdējā varenākā klinšu siena - 250m gara un 15m augsta. Klintis ir veidojušās aptuveni pirms 10 000 gadu, devona laikmetā. Velnalas apkārtnes iežos sastopams Siguldas apkārtnē visbagātākais devona zivju fosiliju, piemēram, bruņuzivju, un floras atlieku komplekss.

8m virs ūdens līmeņa klintī izveidojusies Velna ala - sena kulta vieta un aizsargājams ģeoloģisks objekts. Tā sākusi veidoties vairāk nekā pirms 10 tūkstošiem gadu upes sāniskās erozijas un tagad izzuduša pazemes avota kopdarbības rezultātā. Intensīva alas veidošanās beigusies pirms pieciem gadu tūkstošiem, kad Gauja jau tecēja pirmās terases līmenī. Alas dziļums sasniedz 35 metrus.

Velna alas klintis ir lielākais iežu atsegums Piķenes kraujā, kas ir gandrīz divus kilometrus garš Gaujas senielejas pamatkrasta posms.

Rūpīgi ieskatoties, klints sienā saskatāmi seno straumju raksti – dažādi slīpslāņojuma veidi.

Velna ala atrodas Siguldā Velnalas klintīs Gaujas labajā krastā apmēram 2,5 km lejpus Gaujas tilta. Kopš uzcelts gājēju tilts pār Gauju, alu var aplūkot tikai no upes pretējā krasta.

Velna alas griestos ir seši caurumi, kurus sauc par velna skursteņiem. Teika stāsta, ka velns, laizdamies no Jūdažiem uz Pabažiem, virs Gaujas izdzirdis gaili dziedam un, meklēdams glābiņu, iebēdzis šinī alā, kur nogulējis līdz nākamajam vakaram. Ar savu dvašu velns apkvēpinājis alas sienas gluži melnas un vakarā pa augšu izmucis ārā, ieskrējis Gaujas atvarā, kur rūkdams un šņākdams reižu reizēm raujot iekšā neuzmanīgos alas apmeklētājus. Stāsta, ka Velnalā mitinājies ne tikai pats nelabais, bet arī Turaidas Rozes – Maijas slepkava Jakubovskis ar savu rokaspuisi Skudrīti šeit slēpies no taisnas tiesas.

Siguldas novads, Sigulda
+371 67971335
Ieejas maksa: 
Bez maksas
Coordinates:
57.150267, 24.810948


Pēdējo reizi atjaunināts: 
15.09.2017